Vynásobím 5847

Neznámé číslo zmenším o 5 a výsledný rozdíl vynásobím třemi. Nakonec výsledný součin zvětším o 6 a dostanu nejmenší společný násobek čísel 3 a 8. Vypočítej neznámé číslo.

Správná odpověď:

n =  11

Postup správného řešení:


(n-5)·3+6 = 3·8

3n = 33


n = 33/3 = 11

n = 11

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: