Kontejner

Kovový kontejner s pískem má hmotnost 1,4 tuny. Jestliže část písku odebereme, pak zbytek písku, což je 24% z původního množství, spolu s kovovým kontejnerem má hmotnost 1,1 tuny.
a) Jaká je hmotnost kontejneru?
b) Kolik tun písku bylo původně v kontejneru?

Správná odpověď:

a =  1,0053 t
b =  0,3947 t

Postup správného řešení:


a+b = 1,4
a + 24/100 b = 1,1

a+b = 1,4
a + 24/100·b = 1,1

a+b = 1,4
100a+24b = 110

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
100a+24b = 110
a+b = 1,4

Řádek 2 - 1/100 · Řádek 1 → Řádek 2
100a+24b = 110
0,76b = 0,3


b = 0,3/0,76 = 0,39473684
a = 110-24b/100 = 110-24 · 0,39473684/100 = 1,00526316

a = 191/190 ≐ 1,005263
b = 15/38 ≐ 0,394737

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.
b=0,3947=0,3947 tNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: