Kontajnerom 6012

Kovový kontajner s pieskom má hmotnosť 1,4 tony. Ak časť piesku odoberieme, potom zvyšok piesku, čo je 24% z pôvodného množstva, spolu s kovovým kontajnerom má hmotnosť 1,1 tony.
a) Aká je hmotnosť kontajnera?
b) Koľko ton piesku bolo pôvodne v kontajneri?

Správna odpoveď:

a =  1,0053 t
b =  0,3947 t

Postup správneho riešenia:


a+b = 1,4
a + 24/100 b = 1,1

a+b = 1,4
a + 24/100·b = 1,1

a+b = 1,4
100a+24b = 110

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
100a+24b = 110
a+b = 1,4

Riadok 2 - 1/100 · Riadok 1 → Riadok 2
100a+24b = 110
0,76b = 0,3


b = 0,3/0,76 = 0,39473684
a = 110-24b/100 = 110-24 · 0,39473684/100 = 1,00526316

a = 191/190 ≐ 1,005263
b = 15/38 ≐ 0,394737

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.
b=0,3947=0,3947 tNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: