Protilehlých 61594

Vypočítejte, kolik procent objemu krychle představuje objem válce vepsaného do krychle. Podstavy válce jsou kruhy vepsané do dvou protilehlých stěn kostky s hranou a=14 cm.

Správná odpověď:

p =  78,5398 %

Postup správného řešení:

a=14 cm r=a/2=14/2=7 cm  S1=π r2=3,1416 72153,938 cm2 S2=a2=142=196 cm2  V1=S1 a V2=S2 a  p=100 V2V1  p=100 S2S1=100 196153,938=78,5398%Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: