Potřebujeme 62174

Pro každou sazenici potřebujeme 25 dm2 půdy, na záhon tvaru čtverce jsme vysadili 30 sazenic a na rozestupy mezi nimi připadá ještě 1,5 m2 volné půdy. Kolik pletiva musíme koupit na oplocení záhonu?

Správná odpověď:

x =  12 m

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: