Kamarádovi 6322

Juraj daroval ze své sbírky kartiček hokejistů tři pětiny kamarádovi Josefovi. Zbylo mu 100 kartiček. Kolik kartiček měl Juraj původně před darováním ve své sbírce?

Správná odpověď:

x =  250

Postup správného řešení:


x - 3/5 x = 100

x - 3/5·x = 100

2x = 500


x = 500/2 = 250

x = 250

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: