Představte 6884

Představte si, že jednotka objemu vzduchu stoupá do výšky 3000 metrů a teplota klesne o 6 stupňů Celsia na každých 1000 metrů. Jaká bude její teplota ve výšce 1400 metrů, 2000 metrů, 2500 metrů a když dosáhne 3000 metrů nadmořské výšky. Počáteční teplota vzduchu je 35 °C.

Správná odpověď:

t1 =  26,6 °C
t2 =  23 °C
t3 =  20 °C
t4 =  17 °C

Postup správného řešení:

t0=35 °C t1=t010001400 6=3510001400 6=5133°C=26,6°C
t2=t010002000 6=3510002000 6=23°C
t3=t010002500 6=3510002500 6=20°C
t4=t010003000 6=3510003000 6=17°CNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: