Nakreslené 6912

Žák Ernest maluje barevné čáry a body. V sešitě měl nakreslené dva obrazy. Na obraze s názvem Triangulum byly 3 barevné přímky. Body, ve kterých se přímky přetinaly, byly zvýrazněny černými tečkami. Na druhém obraze měl 4 přímky, které se přetinaly tak, že na každé přímce byly 3 černé tečky - průsečíky přímek. Nejméně kolik černých bodů bylo na obraze?

Správná odpověď:

n =  6

Postup správného řešení:

n=3+3=6Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: