Branisko 70954

Tunel Branisko má délku 4975m.
Za jak dlouho projede tunelem osobní auto, pokud dovolená rychlost je 80km/h?

Správná odpověď:

t =  223,875 s

Postup správného řešení:

s=4975 m v=80 km/h m/s=80:3,6  m/s=22,22222 m/s  s=vt  t=s/v=s/9200=4975/22,2222=223,875 sNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: