Dvě přihrádky

Tomáš má dvě přihrádky s CD-ROMy. Aritmetický průměr počtu CD v obou přihrádkách je 30. Kdyby přidal do první přihrádky dalších 10 CD, bylo by jich zde 1,5 krát více než ve druhé přihrádce. Kolik CD je v každé přihrádce?

Správná odpověď:

a =  32
b =  28

Postup správného řešení:


(a+b)/2 = 30
a + 10 = 1,5 b

(a+b)/2 = 30
a + 10 = 1,5·b

a+b = 60
a-1,5b = -10

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b = 60
-2,5b = -70


b = -70/-2,5 = 28
a = 60-b = 60-28 = 32

a = 32
b = 28

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: