Kvadrantu 77694

Bod, který leží ve čtvrtém kvadrantu je

A. (2,1)
B. (1,-3)
C. (-5,-2)
D. (-4,0)
E. (0,0)

Správná odpověď:

w = B

Postup správného řešení:

IV:x>0  y<0 1>0  3<0 A  I B  IV C  III D  III,II E  O w=BNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: