Sedm litrů

Hrnec představuje válec s objemem V=7l a vnitřním průměrem d=20cm. Vypočítejte jeho hloubku.

Správná odpověď:

h =  22,3 cm

Postup správného řešení:

V=7 l cm3=7 1000  cm3=7000 cm3 d=20 cm  r=d/2=20/2=10 cm  S=π r2=3.1416 102314.1593 cm2  h=V/S=7000/314.1593=22.3 cmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Hrnec
  valec Válec: vypočítej výšku 3 litroveho hrnce tvaru válce s průměrem 10 cm.
 • Hrnec
  hrniec Průměr hrnce je 38cm. Výška je 30cm. Kolik litrů vody se vejde do hrnce?
 • V nádrži
  valec2 V nádrži tvaru válce s vnitřním průměrem 6 m je 942 hektolitrů vody. Voda sahá do dvou třetin hloubky nádrže. Vypočítejte její hloubku.
 • Podstava válce
  valec2 Vypočítejte poloměr podstavy válce, znáte li jeho objem V a výšku v. V=300 cm3, v=8 cm
 • Hrnec
  valec_hrnec Vypočítej výšku 3litrového hrnce tvaru válce s průměrem 10cm.
 • Zcela naplněna
  valec Nádoba tvaru válce obsahuje 80 l vody, je zcela naplněna. Výška nádoby je 70 cm. Vypočítej průměr dna nádoby.
 • Když do
  cylinder Když do plechové válcové konzervy nalejeme 3 l vody, vystoupí voda do 20 cm. Vypočítej průměr konzervy.
 • Konva
  konva Kolik litrů vody se vejde do konve tvaru válce s průměrem dna 20 cm a výškou 45 cm?
 • Obvod podstavy
  valec Obvod podstavy rotačního válce je tak velký jako jeho výška. Jaký je průměr a výška válce o objemu 1 litr?
 • Jaký průměr
  juice Jaký průměr bude mít 20 cm vysoký kartonové obal na džus, aby se do něj vešlo jedna polovina litrů?
 • Rotační 11
  valec Rotační válec má výšku rovnající se průměru podstavy a povrch 471 cm2. Vypočítejte objem válce.
 • Kuželovitá
  kuzel Kuželovitá nálevka má objem 0,5 litrů a výšku 7 cm. Vypočítejte poloměr jejího horního okraje.
 • Voda 13
  valec2 Zahradní nádrž na deštovou vodu ma tvar válce s průměrem 80cm a výškou 12 dm. Kolik litrů vody se do nádrže vejde. ?
 • Stejný objem
  cuboid Dvě krabičky tvaru kvádru s rozměry 5 cm, 8 cm, 10 cm a 5 cm, 12 cm, 1 dm máme nahradit jedinou krabičkou tvaru krychle se stejným objemem. Vypočítejte její povrch.
 • Betonová trouba
  concrete_pipe Betonová trouba má tvar válce s vnitřním průměrem 60 cm a vnějším 78 cm. Vypočítejte povrch této betonové trouby, pokud je dlouhá 7 m.
 • Válec 17
  valec2 V rotačním válci je dáno: V= 120 cm3, v=4 cm. Vypočtětě r, S plášte.
 • Průměr
  circles2 Jaký je vnitřní průměr nádoby válce pokud v ní půl litru vody sahá do výšky 15cm?