Zájezd 5

Na školním lyžařském zájezdu vyjelo z chaty A v 9 h 30 min družstvo k chatě B rychlostí 2 m/s. O 15 minut později za nimi vyjel instruktor rychlostí 3 m/s. V kolik hodin a v jaké vzdálenosti od chaty A dohoní instruktor družstvo?
prosím grafické znázornění a výpočet podle vzorce.

Výsledek

t = 10:15 hh:mm Nesprávné

Postup správného řešení:

t1=9:30=9 hod 30 min =9+6030=9,5 hod=9,5 v1=2 m/s km/h=2 3,6  km/h=7,2 km/h t2=t1+15/60=9,5+15/60=439=9,75 h v2=3 m/s km/h=3 3,6  km/h=10,8 km/h  s1=s2  v1 (tt1)=v2 (tt2) 7,2 (t9,5)=10,8 (t9,75)  3,6t=36,9  t=3,636,9=10,25  t=441=10,25=10:15 hh:mmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: