Zaokrouhlí 81895

Těleso z cínu předalo teplo 150 000 J, jeho teplota klesla o 10 °C. Vypočítej hmotnost cínového tělesa. ( c cínu je 0, 227 kJ/kg . °C ). Výslednou hmotnost uveď v gramech a zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

Správná odpověď:

m =  66079,3 g

Postup správného řešení:

Q=150000 J Δt=10 °C c=227 J/kg/K  Q=m1 c Δt  m1=c ΔtQ=227 1015000066,0793 kg  m=m1 g=m1 1000  g=66,0793 1000  g=66079,3 g=66079,3 gNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: