V loňském

V loňském roce bylo v našem skautském oddíle o 30 chlapců více než děvčat. Letos se počet dětí v oddíle zvětšil o 10% přičemž počet chlapců se zvětšil o 5% a počet děvčat se zvětšil o 20%. Kolik dětí máme letos v oddíle?

Správná odpověď:

n =  99

Postup správného řešení:

r1=100%+10%=1+10010=1,1 r2=100%+5%=1+1005=1,05 r3=100%+20%=1+10020=1,2  a=30+b r1 (a+b) = r2 a + r3 b  r1 ((30+b)+b)=r2 (30+b)+r3 b 1,1 ((30+b)+b)=1,05 (30+b)+1,2 b  0,05b=1,5  b=0,051,5=30  b=30  a=30+b=30+30=60  n=1,1 (a+b)=1,1 (60+30)=99Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: