Výrobek 6

Výrobek byl zdražen o 35%. O kolik procent nové ceny jej musíme zlevnit, aby jeho cena byla rovna ceně původní?

Správná odpověď:

p =  25,9259 %

Postup správného řešení:


1,35 ·(1-p/100)=1

1,35p = 35


p = 35/1,35 = 25,92592593

p = 700/27 ≐ 25,925926

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: