Síran měďnatý

Kolik g vody musíme přilít do 240 g 84% roztoku CuSO4, aby vznikl roztok 60%? (Vyjádři hmotnosti krystalického CuSO4 v původním a ve výsledném roztoku a porovnej je. )

Správná odpověď:

w =  96 g
m1 =  201,6 g
m2 =  201,6 g

Postup správného řešení:


0,84·240 = 0,60 ·(240+w)

0,6w = 57,6


w = 57,6/0,6 = 96

w = 96

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
m1=0,84 240=201,6 g
m2=0,60 (240+w)=0,60 (240+96)=51008=201,6=201,6 g  m1=m2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: