MO 2019 Z9–I–5

Majka zkoumala vícemístná čísla, ve kterých se pravidelně střídají liché a sudé číslice. Ta, která začínají lichou číslicí, nazvala komická a ta, která začínají sudou číslicí, nazvala veselá. (Např. Číslo 32387 je komické, číslo 4529 je veselé. )
Majka vytvořila jedno trojmístné komické a jedno trojmístné veselé číslo, přičemž šest použitých číslic bylo navzájem různých a nebyla mezi nimi 0. Součet těchto dvou čísel byl 1617. Součin těchto dvou čísel končil dvojčíslím 40.

Určete Majčina čísla a dopočítejte jejich součin.

Vaše odpověď:Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
#
Žák
Stejně existuje jen jedno řešení, protože čísla se mají pravidelně střídat. Takže když jedno začne lichou cifrou tak druhá cifra bude sudá a třetí cifra musí být lichá a obráceně.

2 roky  2 Likes
avatar