Plot

Zahrada tvaru čtverce má výměru 537 m2. Kolik metrů pletiva je třeba k oplocení zahrady?

Výsledek

x =  92.693 m

Řešení:

Textové řešení x =







Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar




K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Zahradní plot
  plot Vypočítejte kolik metrů plotu potřebujeme na oplocení zahrádky ve tvaru čtverce, jejíž délka i šířka je 13 metrů.
 2. Hřiště
  playground_fencing Hřiště tvaru obdélníka je oplocené 34 m dlouhým pletivem. Jeho šířka je 6 m. Vypočítejte jeho délku.
 3. Podlahy
  floors Pokoj má tvar obdélníku o rozměrech 6m a 5m , dětský pokoj má rozměry 5m a 4m a ložnice má tvar čtverce o rozměru 4m. Kolik m2 plovoucích podlah potřebují do všech pokojů?
 4. Obvod z obsahu
  stvorec_6 Jaký je obvod čtverce pokud jeho obsah je 64 cm2?
 5. OO čtverce
  ctverec Vypočítej obvod a obsah čtverce s délkou strany 1,3dm
 6. Čtverec lehký
  rectangles_2 Obvod čtverce je 380 dm jaký bude jeho obsah?
 7. Obsah čtverce
  big-square Vypočítejte obsah čtverce, jehož obvod je 24 dm.
 8. Čtverec
  square_3 Vypočítej obvod čtverce, jesliže délka jeho strany a =78cm
 9. Čtverec 24
  ctverec_mo_3 Jakou délku ma strana čtverce jelikož jeho obvod je o=124mm
 10. Na farmě
  farm Na farmě vzali z 13 hektarů 208 tun brambor. Kolik tun brambor vzali z jednoho hektaru?
 11. Roznásobení
  plusminus_2 Upravte výraz: (a-2)*(a-b+5)
 12. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 13. Tělocvična
  telocvicna Tělocvična o šířce 16 m má plochu 384 m². Určete její délku.
 14. Obdélník doplnovačka
  rectangles_9 Vypočítej délku strany obdélníku, když znáš jeho obvod a druhou stranu: a) o = 100 m : b = 2,5 m b) o = 80 cm : a = 20 mm c) o = 38,6 dm : b = 45 cm d) o = 88 mm : a = 2,5 cm
 15. Obdélník
  rectangle_1 Spočítej obvod obdélníku o stranách a=2.4 m a b=1.9 m.
 16. Kružnice
  olympic_circles Pro kružnice k1(S1; r1=146 cm) a k2(S2; r2 = 144 cm) platí že vzdálenost středů je |S1S2| = 295 cm. Určitě vzdálenost mezi kružnicemi.
 17. Hodnota
  expr_1 Určete hodnotu výrazu 3a + 2b - a2 - 4b2 pro hodnoty proměnných : a) a = - 1, b = 3 b) a = 2, b = -1 c) a = -2, b = -3 d) a = 4, b = 2 e) a = -5, b = 0