Aritmetická posloupnost - slovní úlohy a příklady

Aritmetická posloupnost je posloupnost čísel, se stejným rozdílem (diferencí) jakýchkoli dvou po sobě následujících členů.

Vzorec pro n-tého člena je:
an=a1+(n1)d


Součet n členů AP:

sn=na1+an2


Počet nalezených příkladů: 104

 • AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 • V aritmetické
  sequence_geo_12 V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=222, n=12, a1=2. Určete d, a12.
 • AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 • Diference
  diff Určete diferenci AP, pokud a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • AP - základy
  ap Určete první člen a diferenci pokud platí: a3-a5=24 a4-2a5=61
 • Jaký je
  seq_sum_1 Jaký je 10. člen aritmetické posloupnosti, pokud x1 = 4 a d = 5?
 • Třetí člen
  seq_6 Určete třetí člen AP, pokud a4 = 93, d = 7,5.
 • Diference AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítejte diferenci AP, pokud a1 = 0,5 a a2 + a3 = -1,1
 • AP vloženie
  series_1 Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.
 • AP členy
  arithmet_seq Jaké jsou hodnoty x2, x3, x4, x5. .. členy aritmetické posloupnosti, když x1 = 8 a x6 = 20?
 • Diference
  apollo 4. člen aritmetické posloupnosti je 6. pokud je součet 8. a 9. člena -72, najděte společný rozdíl (diferenci).
 • AP 6
  progression_ao Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Určete 7
  sequence_geo_11 Určete první člen a diferenci posloupnosti, pro kterou platí: a1 + a6 = 39; a10 – a4 = 18
 • Řada
  fib Vašim úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady pro n=14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Přímky
  lines_1 V kolika bodech se protne 14 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Po sobě
  progression Součet 10 po sobě jdoucích čísel je 105. Určete, o které čísla jde (napiš první a poslední).
 • AP - ľahký 2
  progression_1 Určte prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d =3.
 • Gauss
  kfgauss Pomozte malému K.F. Gaussovi spočítat všechna celá čísla od 1 do 120.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Viz také více informacií na Wikipedii.