Úhel - 5. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 12

  • 5 žáků
    tenis_3 5 žáků z třetí třídy hrálo stolní tenis. Kolik odehráli zápasů, když hrajou každý s každým?
  • Z5 – I – 2 MO 2018
    triangle_7 Tereza dostala čtyři shodné pravoúhlé trojúhelníky se stranami délek 3 cm, 4 cm a 5 cm. Z těchto trojúhelníků (ne nutně ze všech čtyř) zkoušela skládat nové útvary. Postupně se jí podařilo složit čtyřúhelníky s obvodem 14 cm, 18 cm, 22 cm a 26 cm, a to po
  • Trojúhelník
    triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 28 31 34.
  • Minutová ručička 2
    clock_2 Za kolik minut opíše minutová ručička hodin úhel 60 stupňů?
  • Sousední
    graph K úhlu 136° určete velikost sousedního úhlu.
  • Uhly
    fun1 Které z daných úhlů jsou tupé?
  • RWY
    SFO_map Vypočtěte opačný směr dráhy 13. Přistávací dráhy jsou pojmenovány číslem mezi 01 a 36, který je jedna desetina azimutu dráhy ve stupních; dráha číslo 09 je východní (90°), dráha 18 je na jih (180°), dráha 27 bodů západ (270°) a dráha 36 je směrem sever (
  • Úhel
    os_uhla Narysuj úhel |∠ ABC| = 130° a sestrojí jeho osu. Jakou velikost má úhel, který svírá osa úhlu s ramenem úhlu?
  • Narysuj
    drawing_geometry Narýsuj dvě přímky c, d že c||d. Na přímce c vyznač body A, B. Bodem A veď kolmici n k přímce c. Bodem B veď kolmici m k prímce c.
  • Šestiúhelník
    sestuholnik Narýsujte pravidelný šestiúhelník vepsaný do kružnice o poloměru r=8 cm. Jaký je jeho obvod?
  • Je pravoúhlý?
    nice_3d Velikosti dvou vnitřních úhlů v trojúhelníku jsou: α=40°, β=10°. Je trojúhelník pravoúhlý?
  • Přímky
    kruh.JPG Narýsuj 2 přímky c, d tak že c||d. Na přímce c vyznač body A , B, bodem A ved kolmici n k přímce c, bodem B ved kolmici m k přímce c.

Omlouváme se, ale v této kategorii není mnoho příkladů.
Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.