Zlomky - 6. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 295

 • Rovnice se zlomky 4
  fractions14 Součet jeho čtvrtiny a jeho pěti dvanáctin je (-1/3)
 • Zlomky 6
  fractions_3 Ke třem osminám z jedné třetiny připočteme pět čtvrtin z jedné poloviny a součet násobíme čtyřmi. Kolik nám vyjde?
 • Iks zlomky
  bonbons_7 Určete x, pokud 1/6 z x se rovná 2/5 z čísla 24.
 • Zlomky
  fractions_7 Uspořádej zlomky vzestupně: 7/9, 5/6, 2/3, 11/12, 3/4; Výsledne poradie zapíš ako 5ciferné číslo, číslice = pořadí.
 • Rovnice se zlomky
  fractal_3 Nájdi hodnotu x: x-4/3x-5=x+3/10-6x
 • Zlomky
  cmp_fractions Uspořádej zlomky z1 = (6)/(11); z2 = (10)/(21); z3 = (19)/(22) podle velikosti. Výsledek zapiš jako tři pořadová čísla 1,2,3.
 • Koláčky
  cakes Na misce bylo několik koláčků. Janka snědla třetinu a Danka čtvrtinu koláčků. a) Jakou část koláčků snědli? b) Jaká část koláčků zůstala? Výsledky zapište jako desetinné číslo a do sešitu i jako zlomky.
 • Smíšená čísla
  zlomky_10 Přepište smíšená čísla tak, aby zlomky měly stejný jmenovatel: 5 1/5 - 2 2/3
 • Úloha 4
  water Úloha se zlomky: V bazénu je 8 drah, ale jednu čtvrtinu z nich mají potápěči. Jedna polovina zbylých drah je pro kondiční plavání. Ostatní dráhy jsou pro hry a skoky. V kolika drahách mohou lidé skákat do vody?
 • Najděte 4
  fractions Najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/7 a 4/7, a najděte alespon jeden zlomek ležící mezi zlomky 3/2 a 5/3
 • Porovnej
  fraction Porovnejte zlomky ?. Který ze zlomků je větší?
 • Kolik
  fractions Kolik je 1/3 z 5?
 • Vypočítej 12
  fractions_11 Vypočítej tři pětiny že čtyř devítin.
 • Šestiny
  one_sixth Kolik šestin jsou dvě třetiny?
 • Nádoba
  konva Kolika třičtvrtě litrovými sklenicemi naplníme 30 l nádobu?
 • Jmenovatel
  fraction_half Vypočítejte chybějící jmenovatel x: ?
 • Délka
  meter_3 Jak vypočítat 2/5 m = x dm
 • Základní tvar
  mixed_fractions Převeď poměr do základního tvaru: 3,5 : 70
 • Celok
  zlomky Určite hodnotu zlomku 7/4 z celku 8000.
 • Převeď
  zlomky_12 Převeď poměr do základního tvaru : 24:32

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku. Příklady na zlomky. Příklady pro 6. ročník (šestého ročníku).