Obsah - 6. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 223

 • Obsah kruhu
  circle_packing Vypočítejte obsah kruhu, jehož poloměr je 5 dm.
 • Obsah čtverce
  big-square Vypočítejte obsah čtverce, jehož obvod je 24 dm.
 • Obsah
  sklo Jaký obsah má sklo na zasklení čtvercového okna o straně 4 dm? Víš, kolik je to cm2?
 • Maximální obsah kosočtverce
  rhombus Vypočítejte při jakých vnitřních úhlech kosočtverce se stejnou stranou je jeho obsah maximální.
 • Šetiůhelník
  6gon Vypočti obsah pravidelného šetiůhelníku o straně a=2cm
 • Obsah PT 2
  tr Vypočítejte obsah pravoúhlého trojúhelníku, jehož odvěsny mají délku 14,3 cm a 9,8 cm.
 • Kostka
  cubes Obsah jedné stěny kostky je 32 centimetrů čtverečních. Určete délku její hrany, její obsah a její objem.
 • Kruh easy
  circle3 Vypočítejte obsah kruhu s poloměrem 1,2 m.
 • Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 • Kruh
  circles Vypočítejte obsah kruhu s obvodem 15m.
 • Obsah podstavy
  Hexagonal_prism Tyč má tvar pravidelného šestibokého hranolu s objemem 32,4 decimetrech kubického. Jaký je obsah podstavy, pokud je dlouhá 350 centimetrů? Zaokrouhlí na jednotky.
 • Obsah lichoběžníku
  trapezoid Základny lichoběžníku mají velikost 8 cm a 10 dm. Jeho výška je 2 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 • Obsah 24
  triangle_rt1 Obsah trojúhelníka je 35 cm2. Velikost základny je 10 cm. Určete velikost výšky na základnu.
 • OO čtverce
  ctverec Vypočítej obvod a obsah čtverce s délkou strany 1,3dm
 • Čtverec lehký
  rectangles Obvod čtverce je 380 dm jaký bude jeho obsah?
 • Obsah 23
  triangle Obsah trojúhelníka je 35 cm2. Velikost základny je 10 cm. Určete velikost výšky na základnu.
 • Čtverec
  stvorec Čtverec má obvod 17cm. Jaký je jeho obsah?
 • Hvězda
  cross_star Vypočítejte obsah vybarvené části čtverce s rozměrem 50 cm.
 • Obsah čtverců
  squares Vypočítejte obsah čtverce a výsledek zaokrouhlete na decimetry čtvereční. a) a = 1,52 dm b) a = 13 268mm c) a = 562 cm d) a = 1,52 m
 • Hektáre
  map Pole tvaru obdelníku je 350m dlouhé a 200m široké. Vypočítej obsah v hektárech.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Příklady na obsah rovinných útvarů. Příklady pro 6. ročník (šestého ročníku).