Čokoláda

Michal koupil 8 stejných čokolád za 8 Eur. Kolik eur zaplatí za 26 čokolád?


Výsledek

x =  26 Eur

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):


Nejoblíbenější komentáře:
#3
Dr Math
ukol z prvniho stupne ZS

1 rok  10 Likes
#2
Dimas
HODNE EASY

1 rok  5 Likes
5 komentářů:
#1
Warlussara
Opravdu unikátní příklady :-P

2 roky  5 Likes
#2
Dimas
HODNE EASY

1 rok  5 Likes
#3
Dr Math
ukol z prvniho stupne ZS

1 rok  10 Likes
#4
Petra
lehky jak facka

1 rok  1 Like
#5
Kuba
velmi jednoduchý

avatar

Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Výrobky
  vyroba05_1 15 výrobků je o 48 € dražších než 12 výrobků. Kolik eur bude stát 5 stejných výrobků?
 2. Slepice
  chickens 2 slepice snesou za 2 dny 2 vejce. Kolik vajec snese 8 slepic za 8 dní?
 3. Krávy
  krava_1 120 krav spotřebuje za den 7920 kg sena. Kolik kg sena spotřebuje jedna kráva za jeden den?
 4. Škola
  trieda 27 žáků 6.D třídy se chystá na výlet. Vybírají se po 9 €. Paní učitelka vybrala 153 €. Kolik dětí ještě nezaplatilo?
 5. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 171 lékařů. Město má 128934 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 6. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 7. Myslím 5
  numbers_49 Myslím si číslo. Když ho vynásobím pěti a pak od výsledku odečte 477, dostanu stejné číslo, jako kdybych ho na začátku násobil dvěma. Které číslo si myslím?
 8. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 95 minut, když jede rychlostí 75 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 20 minut?
 9. Menší číslo
  number_line_7 Jaká je hodnota menšího ze dvojice čísel, pro která platí, že jejich součet je 78 a jejich podíl 0,3?
 10. Římske čísla
  roman_1 Zapiš čísla zapsaná římskými číslicemi v desítkové soustavě. Pomůcka: Ivan vedl Xavera lesní cestou do města.
 11. Vouciferné číslo
  plusminus_3 Adela si myslela dvouciferné číslo, sečetla ho s jeho desetinásobkem a dostala 407. Které číslo si myslela?
 12. Neznámé číslo 10
  numbs_3 Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 983 a vydělím ho 6, dostanu číslo 1428. Jaké číslo si myslím?
 13. Neznámé číslo
  numbers2_10 Dvojnásobek přirozeného čísla je o 18 menší, než jeho pětinásobek. Urči toto číslo
 14. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 1, 2, 3, 1, 2, 0 je:
 15. Neznámé číslo
  numbs_2 číslo x - dvojnásobek zvětšený o 7 je 31. Napiš zápis a vypočítej rovnici.
 16. Číselko 2
  number_line_1 Které číslo je pětkrát menší než součin čísel 15 a 7
 17. Číslo 20
  flowers2_2 číslo zvětším o polovinu a výsledek o polovinu zmenším. Vyjde č.9. Jaké číslo jsem měl na začátku?