Čokoláda

Michal koupil 8 stejných čokolád za 8 Eur. Kolik eur zaplatí za 26 čokolád?


Výsledek

x =  26 Eur

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):


Nejoblíbenější komentáře:
#3
Dr Math
ukol z prvniho stupne ZS

1 rok  10 Likes
#1
Warlussara
Opravdu unikátní příklady :-P

3 roky  6 Likes
6 komentářů:
#1
Warlussara
Opravdu unikátní příklady :-P

3 roky  6 Likes
#2
Dimas
HODNE EASY

1 rok  5 Likes
#3
Dr Math
ukol z prvniho stupne ZS

1 rok  10 Likes
#4
Petra
lehky jak facka

1 rok  2 Likes
#5
Kuba
velmi jednoduchý

#6
Žák
nvi někdo výsledek z dětmi jsme to pocitaly celou hodinu ale furt nevime

avatar

Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Výrobky
  vyroba05_1 15 výrobků je o 48 € dražších než 12 výrobků. Kolik eur bude stát 5 stejných výrobků?
 2. Slepice
  chickens 2 slepice snesou za 2 dny 2 vejce. Kolik vajec snese 6 slepic za 6 dní?
 3. Jeden 4
  penize_49 Jeden platil 500 Kč. Tři platili v poměru 3:4:5. Nejmenší útrata činila 360 Kč. Kolik činila celková útrata?
 4. Krávy
  krava_1 120 krav spotřebuje za den 7920 kg sena. Kolik kg sena spotřebuje jedna kráva za jeden den?
 5. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 6. Škola
  trieda 27 žáků 6.D třídy se chystá na výlet. Vybírají se po 9 €. Paní učitelka vybrala 153 €. Kolik dětí ještě nezaplatilo?
 7. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 171 lékařů. Město má 128934 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 8. Myslím 5
  numbers_49 Myslím si číslo. Když ho vynásobím pěti a pak od výsledku odečte 477, dostanu stejné číslo, jako kdybych ho na začátku násobil dvěma. Které číslo si myslím?
 9. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 95 minut, když jede rychlostí 75 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 20 minut?
 10. Vouciferné číslo
  plusminus_3 Adela si myslela dvouciferné číslo, sečetla ho s jeho desetinásobkem a dostala 407. Které číslo si myslela?
 11. Neznámé číslo
  numbs_2 číslo x - dvojnásobek zvětšený o 7 je 31. Napiš zápis a vypočítej rovnici.
 12. Menší číslo
  number_line_7 Jaká je hodnota menšího ze dvojice čísel, pro která platí, že jejich součet je 78 a jejich podíl 0,3?
 13. Součin
  complex-colors Výsledek součinu čísel 0, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 4, 3, 4, 7 je:
 14. Římske čísla
  roman_1 Zapiš čísla zapsaná římskými číslicemi v desítkové soustavě. Pomůcka: Ivan vedl Xavera lesní cestou do města.
 15. Neznámé číslo 10
  numbs_3 Myslím si číslo. Když k němu přičtu číslo 983 a vydělím ho 6, dostanu číslo 1428. Jaké číslo si myslím?
 16. Neznámé číslo
  numbers2_10 Dvojnásobek přirozeného čísla je o 18 menší, než jeho pětinásobek. Urči toto číslo
 17. Najdi 5
  numbers_49 Najdi tři po sobě jdoucí čísla, jejichž součet je 630 000.