Kalkulačka násobenie desatinných čísel0,25 * 0,2 = 0,05

Kroky výpočtu

 1. Násobenie: 0,25 * 0,2 = 0,05
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.

Desatinné čísla v slovných úlohách:

 • Činiteľe 2
  Vypočítajte druhého činiteľa, ak jeden činiteľ je ,0,8 a výsledný súčin je 8
 • Horúca čokoláda
  Horúca čokoláda stojí 80 centov. Kolko peňazí potrebuješ ak si chceš každý deň v týždni kúpiť čokoládu?
 • Koľkokrát 5
  Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?
 • Pomery
  Zmenšite číslo 16 v pomere 3:2 5:4 11:8
 • Mlieko
  Mamička kúpila 16 kartónov mlieka. Jeden kartón mlieka mal hmotnosť presne 0,925 kg. Kolko vážil mamičkin nákup?
 • Ešte koruny
  Mamička kúpila v obchode 3 kg cukru po 19,50 Sk, dve mlieka po 13,10 Sk, chlieb po 17,60 Sk,20 ks vajíčok po 2,55 Sk, salámu za 138,75 Sk a pomaranče za 42,80 Sk. V peňaženke mala pred nákupom 728,35 Sk. Koľko korún jej ostalo po nákupe?
 • Drevo
  Kocka z dreva s hranou 11 cm má hmotnosť 0,753 kg. Akú hmotnosť má 10,100 a 1000 takýchto kociek?
 • Číslo 29
  Číslo 20 137 je „račie“ k číslu 73 102. Podobne navzájom račie sú desatinné čísla 41,9 a 9,14, prípadne 31,08 a 80,13. Nájdi dve navzájom račie čísla, ktorých súčin je 357,435.
 • Dve tretiny 2
  Ktore čislo je väčšie 2/3 z 19 alebo 4/5 z 18? (napište 1 alebo 2)
 • Porovnaj
  Porovnajte zlomky (29)/(3) a (29)/(33). Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Delenie
  Deliť číslom 1 je to isté ako násobiť akým číslom?
 • Farmár
  Farmár obrába 317 ha ornej pôdy a zvyšných 25% tvoria lúky a pasienky. Koľko pôdy vlastní farmár?
 • Šetri papier
  Z dreva sa získa asi 50% buničiny a z nej asi 65% papiera. Koľko ton papiera sa výrobi zo 150 ton dreva?
 • Spočítaj
  Podiel čísel 12 a 4 zväčši o súčin čisel 194 a 0,1
 • Kubíky
  Prepočítajte energiu obsiahnutú v 660 m3 zemného plynu do kWh. Spálením 1 metra kubického plynu sa uvoľní energia 10,55 kWh.
 • Písomná práca
  V triede 6.A je 26 žiakov a pani učiteľka už stihla rozdať 13 žiakom. 13 žiakom písomné práce rozdávala 6,5 min. Koľkým žiakom ešte musí pani učiteľka rozdať? Ako dlho jej bude trvať písomné práce rozdať 43 žiakom?
 • Školský výlet
  Školský výlet stál 163,8 Eur pre jednu triedu (26 žiakov). Koľko by stál výlet pre dve triedy? (obe triedy dohromady majú 46 žiakov)


slovné úlohy - viacej »