Pani učiteľka 4

Pani učiteľka nakúpila pre svoju triedu (každému žiakovi), v ktorej je 15 žiakov zošity po 0,30€, knihy po 4,50 a špeciálne perá po 2,80. Koľko im ostalo v triednom fonde, keď tam mali 200€?

Správna odpoveď:

x =  108,8 eur

Postup správneho riešenia:

n=12 v=0,30+4,50+2,80=7,6 eur a=v n=7,6 12=5456=91,2 eur b=200 eur  x=ba=20091,2=108,8 eurNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: