Kalkulačka desatinné číslaVýsledok:

2,38×12,05 = 28,679

Kroky výpočtu

 1. Násobenie: 2,38 * 12,05 = 28,679
Kalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie s desatinnými číslami, celými číslami, zlomkami a zmiešanými číslami. Tiež zobrazuje detailné informácie o výpočte krok za krokom. Rieši problémy s dvomi, tromi alebo viacerými desatinnými číslami v jednom výraze. Vie sčítať, odčítať a násobiť desatinné čísla krok za krokom. Táto on-line kalkulačka desatinných čísel vám pomôže pochopiť, ako sčítať, odčítať, násobiť alebo deliť desatinné čísla.

Príklady použitia:

sčítanie desatinných čísel: -1.5 + 2.45
násobenie desatinných čísel: 0.25 * 0.2
delenie desatinných čísel: 5.2 / 0.5
zátvorky: 3 + 7{4 + 3[2-(8 - 4)×3] + 5}×2
druhá mocnina a poradie vyhodnotenia: 6^2-(2*7+4^2)
tretia odmocnina: cuberoot(27)
premena zlomku na desatinné číslo: 3/4
desatinné a zmiešané čísla: 1.5 - 1 1/5

Desatinné čísla v slovných úlohách:

 • Súčin
  numbers2 Aký je súčin 0,97 a najbližšieho nepárneho desatinného čísla?
 • Čísla 17
  eq222_27 Súčet dvoch čísel je 46. Platí že 2 násobok prvého je o jedna väčší ako tri pätiny druhého. Aké sú to čísla?
 • Divné x
  pie Pre ktoré x platí ??
 • Šestiny
  one_sixth Koľko šestín sú dve tretiny?
 • Výraz
  fractions Ak platí že ? je:
 • Čísla 11
  numbers2_27 Koľko sú 2/3 zo súčtu čísel (0,10) a (-5,3)?
 • Percentá a čísla
  20_percent O koľko percent je číslo 39 greater ako číslo 13?
 • Rovnica 11
  rovnice Riešte rovnicu: ?
 • Menovateľ
  fraction_half Vypočítajte chýbajúci menovateľ x: ?
 • Pomer
  pomer Zväčšite v pomere 20:4 číslo 18,5.
 • Zlomok
  Gauss_stamp Číslo ? zapíšte ako zlomok a/b, kde a je čitateľ a b menovateľ. a, b - prirodzené čísla.
 • Urči číslo
  fib2 Určte číslo x tak aby ?.
 • Pomer v2
  pomer Zmenšite v pomere 12:19 číslo 21,6.
 • Kolko 62
  numbers Kolko 4 cifernych cisiel na dve desatinne miesta vytvoríme, ked pouzijeme čísla 7, 5, 0, 3
 • Činitele
  factors Môže výraz ? byť rozložený do súčinu racionálních koreňových činiteľov?
 • Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je väčší?
 • Koľkokrát 5
  zlomky_20 Koľkokrát je štvrtina osminy menšia ako tretina šestiny?


slovné úlohy - viacej »