Kombinácie s opakovaním

Kalkulačka vypočíta počet kombinácií k-tej triedy z n prvkov s opakovaním. Kombinácie s opakovaním sú neusporiadané k-tice zostavená z n prvkov tak, že každý je v nej najviac k-krát.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(kn+k1)  n=10 k=4  C4(10)=C4(10+41)=C4(13)=(413)=4!(134)!13!=432113121110=715

Počet kombinácií s opakovaním: 715Trošku teórie - základy kombinatoriky

Kombinácie s opakovaním

Tu vyberáme k prvkové skupiny z n prvkov, pričom nezáleží na poradí a prvky sa môžu opakovať. k je logicky väčšie ako n (inak by sme dostali kombinácie obyčajné). Ich počet je:

Ck(n)=(kn+k1)=k!(n1)!(n+k1)!

Vysvetlenie vzorca - počet kombinácii s opakovaním sa rovná počtu umiestnení n−1 oddeľovačov na n-1+k miest. Typický príklad je: ideme si do obchodu kúpiť 6 čokolád. V ponuke majú len 3 druhy. Koľko máme možností? k=6, n=3..

Základy kombinatoriky v slovných úloháchslovné úlohy - viacej »