Kombinace s opakováním

Kalkulačka vypočítá počet kombinací k-té třídy z n prvků s opakováním. Kombinace s opakováním: k-členná kombinace s opakováním z n prvků je neuspořádaná k-tice sestavená z těchto prvků tak, že každý se v ní vyskytuje nejvýše k-krát.

(n)
(k)

Výpočet:

Ck(n)=(kn+k1)  n=10 k=4  C4(10)=C4(10+41)=C4(13)=(413)=4!(134)!13!=432113121110=715

Počet kombinací s opakováním: 715Trošku teorie - základy kombinatoriky

Kombinace s opakováním

Zde vybíráme k prvkové skupiny z n prvků, přičemž nezáleží na pořadí a prvky se mohou opakovat. k je logicky větší než n (jinak bychom dostali kombinace obyčejné). Jejich počet je:

Ck(n)=(kn+k1)=k!(n1)!(n+k1)!

Vysvětlení vzorce - počet kombinaci s opakováním se rovná počtu umístění n-1 oddělovačů na n-1 + k míst. Typický příklad je: jdeme si do obchodu koupit 6 čokolád. V nabídce mají jen 3 druhy. Kolik máme možností? k = 6, n = 3 ..

Základy kombinatoriky v slovních úloháchslovní úlohy - více »