Roviny

Daných je n bodov, z ktorých nijaké tri neležia na jednej priamke a nijaké štyri neležia v jednej rovine. Koľko rovín možno viesť týmito bodmi? Koľko je rovín, ak ich je päťnásobne viac ako daných bodov?

Správna odpoveď:

r =  10
r2 =  35

Postup správneho riešenia:

C3(10)=(310)=3!(103)!10!=3211098=120 n=10  r=(3n)=120=10
C3(7)=(37)=3!(73)!7!=321765=35 5n = (3n) 5n = n /3 5n = n(n1)(n2)(n3) /3  5=(x1)(x2)/6  0,16666666666667x2+0,5x+4,667=0 0,16666666666667x20,5x4,667=0  a=0,166667;b=0,5;c=4,667 D=b24ac=0,5240,166667(4,667)=3,3611111111 D>0  x1,2=2ab±D=0,3333330,5±3,36 x1,2=1,5±5,5 x1=7 x2=4  r2=(3x1)=35

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Pozrite aj našu kalkulačku kombinácií s opakovaním.
Chceš si dať zrátať kombinačné číslo?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: