Premena ft (stôp) kubických na hektolitre, ft3 na hl.

Koeficientom premeny je 0.283168466092; teda 1 ft (stopa) kubický = 0.283168466092 hektolitra. Inými slovami údaj v ft3 delíme 3.53146667 aby sme dostali údaj v hl. Kalkulačka dáva odpoveď na otázky typu: 100 ft3 je koľko hl? alebo premeňte ft3 na hl. Prepočet ft3 na hl.

Výsledok premeny:

1 ft3 = 0.28317 hl

1 ft (stopa) kubický je 0.28317 hektolitra.


ft3
Základ premeny jednotiek objemu SI je koeficient 1000. To preto lebo objem trojrozmerných telies závisí od tretej mocniny jednotiek dlžky - prevodného koeficientu metrickej sústavy SI, teda 103=1000. Napríklad 1 dm3 = 103 cm3 = 1000 cm3. Ďaľší dôležitý poznatok je definícia objemu 1 liter = 1 dm3. Pre anglossaské jednotky objemu platia netriviálne koeficienty napr. 1 gal = 3.78541 liter

Zvoliť iné jednotky (objem)