Trojhektolitrového 3136

Z plného trojhektolitrového suda bol olej stočený do 115 plechoviek dvojlitrových a trojlitrových. Koľko bolo ktorých plechoviek?

Správna odpoveď:

x =  45
y =  70

Postup správneho riešenia:


x+y = 115
2x+3y = 300

x+y = 115
2·x+3·y = 300

x+y = 115
2x+3y = 300

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
2x+3y = 300
x+y = 115

Riadok 2 - 1/2 · Riadok 1 → Riadok 2
2x+3y = 300
-0.5y = -35


y = -35/-0.5 = 70
x = 300-3y/2 = 300-3 · 70/2 = 45

x = 45
y = 70

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: