Zmiešané čísla kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zmiešanými zlomkami, celými číslami a desatinnými číslami. Vyhodnotí výraz prípadne vyrieši rovnicu s krok-za-krokom informáciami o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma alebo viacerými zmiešanými číslami zlomkami v jednom výraze.

Výsledok:

3 2/3 = 11/3 = 3 2/33,6666667

Kroky výpočtu

 1. Konverzia zmiešaného čísla 3 2/3 na nepravý zlomok: 3 2/3 = 3 2/3 = 3 · 3 + 2/3 = 9 + 2/3 = 11/3

  Ak chcete nájsť nového čitateľa:
  a) Vynásobte celé číslo 3 menovateľom 3. Celé číslo 3 je to isté ako 3 * 3/3 = 9/3
  b) Pripočítajte výsledok z predchádzajúceho kroku 9 do čitateľa 2. Nový čitateľ je 9 + 2 = 11
  c) Napíšte predchádzajúcu odpoveď (nový čitateľ 11) nad menovateľa 3.


Príklady použitia:

súčet dvoch zmiešaných čísel: 1 3/4 + 2 3/8
sčítanie troch zmiešaných čísel: 1 3/8 + 6 11/13 + 5 7/8
sčítanie zmiešaných čísel: 2 1/2 + 4 2/3
odčítanie dvoch zmiešaných čísel: 7 1/2 - 5 3/4
násobenie zmiešaných čísel: 3 3/4 * 2 2/5
porovnávanie zmiešaných čísel: 3 1/4 2 1/3
úprava nepravého zlomku na zmiešané číslo: 9/4
Čo je to 3/4 ako zmiešané číslo?: 3/4
odčítanie zmiešaného čísla a zlomku: 1 3/5 - 5/6
súčet zmiešaného čísla a nepravého zlomku: 1 3/5 + 11/5

Zmiešané čísla v slovných úlohách:

 • Zber papiera 6
  Veronika nazbierala 3/5 kg papiera, Alex nazbieral 3/4 kg papiera a Juraj nazbieral 7/10 kg papiera. a) kto nazbieral najviac a kto najmenej? b) koľko kg papiera nazbierali spolu? (výsledok vykadri v tvare zmiešaného čísla)


slovné úlohy - viacej »