Zmiešané čísla kalkulačkaKalkulačka vykonáva základné aj pokročilé operácie so zmiešanými zlomkami, celými číslami a desatinnými číslami. Vyhodnotí výraz prípadne vyrieši rovnicu s krok-za-krokom informáciami o postupe výpočtu. Riešenie úloh s dvoma alebo viacerými zmiešanými číslami zlomkami v jednom výraze.

Výsledok:

4 - 2/5 = 18/5 = 3 3/5 = 3,6

Kroky výpočtu

  1. Odčítanie: 4 - 2/5 = 4/1 - 2/5 = 4 · 5/1 · 5 - 2/5 = 20/5 - 2/5 = 20 - 2/5 = 18/5
    Pri sčítaní, odčítaní a porovnávaní zlomkov je vhodné oba zlomky upraviť na spoločný (rovnaký, zhodný) menovateľ. Spoločný menovateľ vypočítame ako najmenší spoločný násobok oboch menovateľov - NSN(1, 5) = 5. V praxi stačí určiť spoločného menovateľa (t.j. nie nutne najmenšieho) vynásobením menovateľov: 1 × 5 = 5. V ďalšom medzikroku výsledný zlomok nie je možné ďalej zjednodušiť krátením.
Zmiešané čísla v slovných úlohách:slovné úlohy - viacej »