Na svorkach

Na svorkach rezistora zapojeneho v elektrickom obvode sme v istom okamihu namerali napätie 3,74V pri prechadzajucom prude 170mA. Vypocitaj odpor rezistora.

Správna odpoveď:

R =  22 Ω

Postup správneho riešenia:

U=3,74 V I=0,170 A  U=RI  R=U/I=3,74/0,17=22 ΩNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: