Ciferný súčet

Určte najmenšie prirodzené číslo n, ktorého ciferný súčet je rovný 37.

Správna odpoveď:

n =  19999

Postup správneho riešenia:

s=1+9+9+9+9=37 n=19999=19999Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarNa vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Ciferny súčet 27
  numbers2 Ktoré najväčšie šesťciferné číslo ma ciferný súčet 27?
 • Ciferný súčet 7
  numbers Vypočítajte ciferný súčet čísla 1 345 901
 • Ciferný súčet
  numbers Určte pre koľko prirodzených čísel väčších ako 900 a menších ako 1001 platí ze ciferný súčet ciferného súčtu ich ciferného súčtu je 1.
 • Ciferný súčet 5
  numbers2 Kolko je dvojciferných prirodzených čísel, ktoré maju súčet číslic 9?
 • Ciferný súčet šesť
  cisla Koľko je trojciferných čísel ktore maju ciferný súčet 6?
 • Koľko 58
  numbers2 Koľko je čísel menších ako 222, ktorých ciferný súčet je 8?
 • Nájdite 6
  numbers Nájdite najmenšie päťciferné číslo tvaru A432B, ktoré je deliteľné 15.
 • Prirodzené číslo
  numbers2 Aké je najmenšie prirodzené číslo deliteľné 2,5,7,8 a 15?
 • Súčet 31
  numbers Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Urči najmenšie z nich.
 • Rozložte
  prime Rozložte na súčin prvočísel čísla a určte jeho ciferný súčet: 180, 232, 460, 240, 365,
 • Ciferný súčet
  numbers Ciferný súčet dvojciferný prirodzeného čísla je 11. Keď v ňom zameníme poradí číslic, dostanem číslo, ktoré je o 27 menej ako myslenej číslo. Zisti, ktoré číslo si myslím.
 • Neznáme číslo 29
  seq_sum Dvojnásobok rozdielu čísla 50 a neznámej x zmenšený o neznámu x je rovný číslu 106. Aké je neznáme číslo?
 • Súčet 32
  eq1 Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 75. Zisti, súčet druhého a štvrtého z nich.
 • Ciferný súčet
  number_line Ciferný súčet dvojciferného čísla je deväť. Keď čísla obrátime a vynásobíme pôvodným dvojciferným číslom, dostaneme číslo 2430. Aké je pôvodne dvojciferné číslo?
 • Najmenšie
  lcm Vytvorte najmenšie možné číslo, ktoré je deliteľné číslami 5,8,9,4,3
 • Dve číslice
  cisla Z čísla 547 191 807 vyškrtnite 2 číslice, tak aby ste dostali čo najmenšie číslo deliteľné 5. Napíšte súčet vyškrtnutých čísel
 • Dvojice
  cisla Určte všetky dvojice (m, n) prirodzených čísel, pre ktoré platí m s (n) = n s (m) = 70, kde s (a) značí ciferný súčet prirodzeného čísla a.