Nájdite číslo

Nájdite číslo, ktorého pätina zväčšená o 8 sa rovná 12.

Správna odpoveď:

x =  20

Postup správneho riešenia:


x/5+8=12

x = 20

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Potrebujete pomôcť spočítať, vykrátiť či vynásobiť zlomky? Skúste našu zlomkovú kalkulačku.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Tretinka
  zlomky Urči jednu tretinu z čísla, ktorého jedna pätina je jedna sedmina.
 • Neznáme číslo
  zlomky Určte neznáme číslo, ktoré sa rovná štvrtine pätiny z čísla, ktoré je o 152 väčšie ako neznáme číslo.
 • Neznáme číslo
  bonbons Určte x, ak 1/6 z x sa rovná 2/5 z čísla 24.
 • Číslo
  zlomky Myslím si číslo. Zmenším ho najskôr na jeho jednu tretinu. Výsledok následne zväčším o jednu tretinu a dostanem číslo 12
 • Ypsilon
  fraction 1/6 z y sa rovná 8,6. Určte y.
 • Dvojnásobok
  number-2 Nájdite všetky prirodzené čísla, ktorých dvojnásobok je menší ako ich pätina zväčšená o deväť. Koľko ich je?
 • Neznáme číslo
  numbers Ktoré číslo zväčšené o tri sa rovná svojmu trojnásobku?
 • Hodiny
  clocks2 Koľko je hodín, keď do polnoci zostáva 4krát menej času, než je čas, ktorý uplynul od poludnia? Koľko je hodín, keď pätina hodín, ktoré uplynuli od polnoci, sa rovná tretine hodín, ktoré chýbajú do 12 hodín?
 • Neznáme číslo XY
  numbers Nájdite neznáme číslo : (9+y) x 6 = 12 x 7 y= ?
 • Nájdite 7
  numbers Nájdite číslo, ktoré po vydelení číslom 28 dáva podiel 606 a zvyšok 23.
 • Nájdite 6
  numbers Nájdite najmenšie päťciferné číslo tvaru A432B, ktoré je deliteľné 15.
 • Štvrtiny
  numbs Vypočítajte číslo, ktorého tri štvrtiny sú o 2 menšie ako dve pätiny jeho dvojnásobku.
 • Číslo
  fractions Vypočítajte číslo, ktorého 3/4 sú o 2 menšie ako 2/5 jeho dvojnásobku.
 • Číslo nula
  numbers Nájdi číslo, ktoré je o 8 väčšie ako jeho tretina
 • Babka a dedko
  spaldove-moravske-kolace Babička upiekla koláče. Dedko zjedol polovicu, potom zo zvyšku štvrtinu zjedol Peťko a z toho, čo zvýšilo zjedol Paľko polovicu. Rodičom nechali ešte 6 koláčov. Koľko koláčov nachystala babička?
 • Otec
  father Otec mal pred 8 rokmi štyrikrát toľko rokov, ako jedna pätina jeho veku teraz. Koľko má rokov?
 • Obed sa
  clocks Obed sa podáva v čase od 12:10 do 12:35 hod. Aký uhol opíše za tento čas malá hodinová ručička? a) 12° b) 12,5° c) 13° d) 42°