Hydrostatická 4914

V akej hĺbke vznikne v ortuti hydrostatická tlaková sila 3,2 MN pôsobiaca na plochu 30 m2? (hustota ortuti je 13 500 kg/m2)

Správna odpoveď:

h =  0,8054 m

Postup správneho riešenia:

F=3,2 106=3200000 S=30 m2 r=13500 kg/m3 p=F/S=3200000/30=3320000106666,6667 Pa g=9,81 m/s2   p = r g h h=p/(r g)=106666,6667/(13500 9,81)=0,8054 mNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Téma:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: