Energia 2

Janko má pri korčuľovaní rýchlosť 18 km/h. Jeho pohybová energia je 0,5 kJ. Janko má hmotnosť 40 kg.
Vypočítaj:
1. akú prácu vykonajú brzdné sily, kým sa Janko zastaví?
2.Aká veľká je brzdiaca sila, keď sa Janko zastaví po prejdení dráhy 14 m. ?

Správna odpoveď:

W =  0,5 kJ
F =  128,5714 N

Postup správneho riešenia:

v=18 km/h v1=18/3,6=5 m/s m=40 kg E=0,5 m v12=0,5 40 52=500 J W=E/1000=500/1000=0,5 kJ
s=14 m s=vt/2 t=2 s/v1=2 14/5=528=5,6 s a=v/t=18/5,6=14453,2143 m/s2 F=m a=40 3,2143=128,5714 NNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: