Elektrický 7

Elektrický prúd má veľkosť 500mA. Aký veľký elektrický náboj prejde prierezom vodiča za čas 4s?

Správna odpoveď:

Q =  2 C

Postup správneho riešenia:

I=500 mA A=500:1000  A=0,5 A t=4 s Q=I t=0,5 4=2 CNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

  Jednotky fyzikálnych veličín:

  Téma:

  Úroveň náročnosti úlohy:


   
  Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

  Súvisiace a podobné príklady: