Príklady pre 9. ročník (pre deviatakov)

Počet nájdených príkladov: 3470

 • Na farme
  sheep_4 Na farme sú iba ovce a kravy. Oviec je o 8 viac ako kráv. Počet kráv je polovica počtu oviec. Koľko zvierat žije na farme?
 • Koreň 6
  eq1_2 Určte menší koreň z dvojice koreňov sústavy rovníc. 5a + 4b =11 3a - 2b = 11
 • Faktoriálna rovnica
  fact Určte hodnotu x v tejto rovnici: x!·4=x3. x je prirodzené číslo.
 • Peniažky
  bicycles Peter, Jaro a Tomáš majú spolu 550 €. Tomáš má o 20 eur viac ako Jaro, Peter o 150 eur menej ako Tomáš. Určite, koľko má každý z nich.
 • Dane 3
  mince Vypočítajte 60% (súhrnne dane a odvody) z 1000 eur hrubej mzdy.
 • Vo firme
  workers_49 Vo firme pracuje 370 zamestnancov- žien je o 15% menej ako mužov. Koľko mužov pracuje vo firme?
 • V kine 2
  cinema_9 V kine je 1,5krat viac žien ako mužov, koľko percent žien je v kine?
 • Koncert
  cinema2_2 Vstupenky na koncert zdraželi z 18€ na 24€. O koľko percent zdraželi?
 • Iks - mocnina
  exp_6 Určte hodnotu x: 2^x=(2^-3):2
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Perníky
  perniky Janko a Marienka spolu zjedli 36 perníkov. Janko zjedol o 14 pernikov viac. Koľko zjedla pernikov Marienka? Koľko zjedol Janko?
 • Objem z povrchu
  cube_3 Aký je objem kocky, ktorej povrch je 96 cm2?
 • Kosoštvorec
  diamond_1 Kosoštvorec má stranu 17 cm a uhlopriečku 22 cm. Vypočítajte jeho obsah.
 • V Kosoštvorci 2
  kosostvorec V kosoštvorci ABCD je AB=4 dm a dĺžka uhlopriečky 6,4 dm. Aký je obsah kosoštvorca?
 • Zväčši
  percent_31 Zväčši číslo 400 o 3.5%
 • Syn, matka a otec
  family_12 Syn, matka a otec majú spolu 96 rokov. Matka je o 23 rokov staršia ako jej syn a o 5 rokov mladšia ako jeho otec. Koľko rokov má syn?
 • Podiel 3/2
  sqrt_6 Určte podiel tretej odmocniny z čísla 27 a druhej odmocniny z čísla 16.
 • Cestný valec
  cestnyvalec Cestný valec má priemer 0.77 m a šírku 223 cm. Koľko m2 cesty urovná, keď sa otočí 78-krát?
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
 • Úsečku 3
  numberline Úsečku dlhú 9 cm rozdeľ v pomere 3:5:4

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .