Rovnica - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 1859

 • Dve čísla
  fun3_4 Myslím si dve čísla. Ich súčet je 36 a ich rozdiel je 14. Ktoré sú to čísla ?
 • Číselko
  numbs_1 Urči číslo pre ktoré platí: jeho trojnásobok je 24. Riešte rovnicou.
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Nájdite číslo
  numbers_22 Nájdite číslo, ktorého pätina zväčšená o 8 sa rovná 12.
 • Viju
  rabbits Viju má 40 kurčiat a králikov. Ak je všetkých nôh 90, koľko králikov je s Viju?
 • Neznáme číslo
  nums Urči neznáme číslo, ktorého 1/5 je o 40 väčšia ako desatina tohoto čísla.
 • Koreň rovnice
  eq1 Vypočítajte koreň rovnice: x-(-250)=-500
 • Zlomky porovnanie
  fractal_11 Ak 5/18 = 425, aká je hodnota 13/18?
 • Neznáme číslo
  numbers_33 Ktoré číslo zväčšené o tri sa rovná svojmu trojnásobku?
 • Ypsilon
  fraction_1 1/6 z y sa rovná 8,6. Určte y.
 • Kinder rovnica
  practise Riešte jednoduchú rovnicu: 2-3x:5=1
 • Výrazy
  eq1_13 Urči, pre aké x je hodnota výrazu 13x - 7 o 8 menšia ako hodnota výrazu. 12x + 11.
 • Skrýva sa
  sqrt Ktoré číslo sa skrýva za x: 2·x=160.5
 • Štvrtina
  quarter Urči neznáme číslo, ktoré je o 1,5 vačšie ako jeho štvrtina.
 • Reciproká rovnica
  img_reci_1 Urči koren rovnice: 9/x-7/x=1
 • Ak zväčšiš
  percent_25 Ak zväčšiš neznáme číslo o 14 percent dostaneš číslo 136,8. Urč neznáme číslo
 • Koľkokrát
  rovnice_1 Koľkokrát musíme k číslu 124 pripočítať číslo 25, aby sme dostali najväčšie štvorciferné číslo ?
 • Neznáme číslo
  18 Neznáme číslo zväčšené o 300% sa rovná 62. Urč neznáme číslo.
 • Rovnica so zlomkami
  go Vypočítajte rovnicu: ? je to rovnica zo zlomkem.
 • Číslo 27
  cisla_11 Urč, ktoré číslo zmenšené o svoje tri sedminy je 120?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?