Príklady pre stredoškolákov

Počet nájdených príkladov: 2328

 • Log
  exp_log Vypočítaj hodnotu výrazu log |3 +7i +5i2| .
 • Sínus
  sines V ▵ ABC, ak je sin (α) = 0.5 a sin (β) = 0.6 vypočítajte sin (γ)
 • Prevrátená hodnota
  complex_numbers Vypočítajte prevrátenú hodnotu komplexného čísla z=0.8+0.6i:
 • Kosoštvorec
  rhombus2_2 Určite stranu kosoštvorca, ak jeho obsah S = 353 cm2 a jedna uhlopriečka u2 = 45 cm.
 • Zo 660
  percent Zo 660 žiakov školy je 60% dievčat. 25% dievčat chodí do 7 ročníka. Kolko dievčat školy chodí do 7 ročníka
 • Premenná
  eq2_12 Nájdite hodnotu premennej P PP plus P x P plus P = 160
 • Matička
  matrix_7 Určte, koľko riadkov obsahuje štvorcová matica 7.rádu.
 • Výraz s faktoriálom
  5times_1 Určte hodnotu tohto výrazu: 6!·10^-3
 • Mocniny
  mocninova_fx_5 Určte, akému číslu sa rovná z vo výraze 3^z=1/243
 • 3 členy
  geometric_4 Určte súčet prvých troch členov GP, ak q=2 a a4=2,4.
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Rovnice
  rovnice x-2y+2z=-1 2x+y-z=3 3x+2y+z=2
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 • AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 • Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 • Akordy
  chords Koľko 4-tones akordov (akord = súzvuk súčasne znejúcich rôznych tónov) je možné zahrať z 7 tónov?
 • Mnohouholník
  12gon Ktorý mnohouholník má o 42 uhlopriečok viac ako strán?
 • Nulová matica
  matrix_16 Určte determinant štvorcovej matice typu 4x4, ak o ňej vieme, že je nulová.
 • Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .