Najľahšie príklady

 1. Tri mačky
  three_cats Ak tri mačky zožerú tri myši v priebehu troch minút, za aký čas 290 mačiek zožerie 290 myší?
 2. Čokoláda
  cokolada Bohumil kúpil 9 rovnakých čokolád za 27 Eur. Koľko eúr zaplatí za 23 čokolád?
 3. Deliteľnosť
  divisibility Je číslo 848544 deliteľné (bezo zvyšku) číslom 5?
 4. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 5. Inflácia
  dollar Čo je výhodnejšie pre ľudí(zamestnaných)? ?
 6. Tehla
  brick Tehla váži 3 kg a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodičia mali 7 dcér. Každá z nich mala jedného brata. Koľko členov mala rodina?
 8. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista prejde za 5 hodín 105 km. Koľko kilometrov by prešiel za 9 hodín?
 9. Gulôčky
  balls Mám 8 gulôčok a kamarát má 29. O kolko gulôčok má môj kamarat viac?
 10. Sad
  orchard V sade rastie 5 stromov po 2 radách. Koľko je v sade stromov?
 11. Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.
 12. Prázdniny
  holidays Vypočítajte koľko hodín trvajú prázdniny, ak trvajú 7 týždňov.
 13. Obrátená Pytagorova veta
  pytagors Dané sú dĺžky strán trojuholníka. Rozhodnite, ktorý z nich je pravouhlý: Δ ABC: 77 dm, 85 dm, 36 dm ? Δ DEF: 55 dm, 82 dm, 61 dm ? Δ GHI: 24 mm, 25 mm, 7 mm ? Δ JKL: 32 dm, 51 dm, 82 dm ? Δ MNO: 51 dm, 45 dm, 24 dm ?
 14. 7 statočných
  7statocnych 8 hrdinov cvála na 8 koňoch za sebou. Koľkými spôsobmi ich možno zoradiť za sebou?
 15. Tónove zuby
  teeth Vypočítajte v akom veku bude bezdomovec Antonín bezzubý, ak sa o svoje zuby riadne nestará, pričom vo veku 24 rokov mal 29 zubov a každým rokom o jeden ďaľší príde.
 16. Autobusy
  shuttlevan Koľkými spôsobmi možno 10 autobusov zoradiť na letisku?
 17. Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 18. Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je menší?
 19. Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ?
 20. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?

Máš zaujímavý príklad, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ho a my Ti ho skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.