Najľahšie príklady

 1. Tri mačky
  three_cats Ak tri mačky zožerú tri myši v priebehu troch minút, za aký čas 150 mačiek zožerie 150 myší?
 2. Deliteľnosť
  divisibility Je číslo 146025 deliteľné (bezo zvyšku) číslom 6?
 3. Čokoláda
  cokolada Ivan kúpil 7 rovnakých čokolád za 28 Eur. Koľko eúr zaplatí za 21 čokolád?
 4. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 5. Inflácia
  dollar Čo je výhodnejšie pre ľudí(zamestnaných)? ?
 6. Tehla
  brick Tehla váži 3 kg a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodičia mali 3 dcéry. Každá z nich mala jedného brata. Koľko členov mala rodina?
 8. Sad
  orchard V sade rastie 7 stromov po 5 radách. Koľko je v sade stromov?
 9. Gulôčky
  balls Mám 18 gulôčok a kamarát má 32. O kolko gulôčok má môj kamarat viac?
 10. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista prejde za 4 hodín 88 km. Koľko kilometrov by prešiel za 8 hodín?
 11. Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.
 12. Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je lower?
 13. Obrátená Pytagorova veta
  pytagors Dané sú dĺžky strán trojuholníka. Rozhodnite, ktorý z nich je pravouhlý: Δ ABC: 77 dm, 85 dm, 36 dm ? Δ DEF: 55 dm, 82 dm, 61 dm ? Δ GHI: 24 mm, 25 mm, 7 mm ? Δ JKL: 32 dm, 51 dm, 82 dm ? Δ MNO: 51 dm, 45 dm, 24 dm ?
 14. Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 15. Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ?
 16. 7 statočných
  7statocnych 5 hrdinov cvála na 5 koňoch za sebou. Koľkými spôsobmi ich možno zoradiť za sebou?
 17. Prázdniny
  holidays Vypočítajte koľko hodín trvajú prázdniny, ak trvajú 8 týždňov.
 18. Porovnaj
  compare Porovnaj pomocou znakov >, <, =: 85.57 ? 80.83
 19. Autobusy
  shuttlevan Koľkými spôsobmi možno 5 autobusov zoradiť na letisku?
 20. Tónove zuby
  teeth Vypočítajte v akom veku bude bezdomovec Antonín bezzubý, ak sa o svoje zuby riadne nestará, pričom vo veku 29 rokov mal 26 zubov a každým rokom o jeden ďaľší príde.

Máš zaujímavý príklad, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ho a my Ti ho skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.