Najľahšie príklady

 1. Tri mačky
  three_cats Ak tri mačky zožerú tri myši v priebehu troch minút, za aký čas 240 mačiek zožerie 240 myší?
 2. Čokoláda
  cokolada Bohumil kúpil 9 rovnakých čokolád za 27 Eur. Koľko eúr zaplatí za 23 čokolád?
 3. Deliteľnosť
  divisibility Je číslo 599212 deliteľné (bezo zvyšku) číslom 4?
 4. Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 5. Inflácia
  dollar Čo je výhodnejšie pre ľudí(zamestnaných)? ?
 6. Tehla
  brick Tehla váži 5 kg a pol tehly. Koľko váži jedna tehla?
 7. Rodinka
  bigfamily Rodičia mali 7 dcér. Každá z nich mala jedného brata. Koľko členov mala rodina?
 8. Cyklista
  cyclist_2 Cyklista prejde za 4 hodín 80 km. Koľko kilometrov by prešiel za 8 hodín?
 9. Sad
  orchard V sade rastie 5 stromov po 2 radách. Koľko je v sade stromov?
 10. Gulôčky
  balls Mám 8 gulôčok a kamarát má 29. O kolko gulôčok má môj kamarat viac?
 11. Dôkaz PV
  pytagoras Je možné jednoducho dokázať Pytagorovu vetu pomocou Euklidových viet? Ak áno, dokážte.
 12. Prázdniny
  holidays Vypočítajte koľko hodín trvajú prázdniny, ak trvajú 3 týždne.
 13. Obrátená Pytagorova veta
  pytagors Dané sú dĺžky strán trojuholníka. Rozhodnite, ktorý z nich je pravouhlý: Δ ABC: 77 dm, 85 dm, 36 dm ? Δ DEF: 55 dm, 82 dm, 61 dm ? Δ GHI: 24 mm, 25 mm, 7 mm ? Δ JKL: 32 dm, 51 dm, 82 dm ? Δ MNO: 51 dm, 45 dm, 24 dm ?
 14. 7 statočných
  7statocnych 8 hrdinov cvála na 8 koňoch za sebou. Koľkými spôsobmi ich možno zoradiť za sebou?
 15. Je pravouhlý?
  rtriangle Je trojuholník so stranami 51, 56 a 77 pravouhlý?
 16. Tónove zuby
  teeth Vypočítajte v akom veku bude bezdomovec Antonín bezzubý, ak sa o svoje zuby riadne nestará, pričom vo veku 24 rokov mal 29 zubov a každým rokom o jeden ďaľší príde.
 17. Porovnaj
  fraction Porovnajte zlomky ?. Ktorý zo zlomkov je menší?
 18. Autobusy
  shuttlevan Koľkými spôsobmi možno 5 autobusov zoradiť na letisku?
 19. Vety
  pyt_triangle Z ktorej vety priamo vyplýva platnosť Pytagorovej vety v pravouhlom trojuholníku? ?
 20. Porovnaj
  compare Porovnaj pomocou znakov >, <, =: 85.57 ? 80.83

Máš zaujímavý príklad, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ho a my Ti ho skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.