Nejmenší společný násobek kalkulačkaNSN(4, 3) = 22×3 = 12


4 = 22
3 = 3
NSN = 22×3 = 12

12 / 4 = 3

12 / 3 = 4

Co je NSN?

Nejmenší společný násobek (i nejnižší společný násobek, NSN) jednoho nebo více celých čísel je nejmenší přirozené číslo, které je dělitelné všemi těmito čísly.

Jeden ze způsobů, jak najít nejmenší společný násobek dvou čísel je udělat si seznam prvočíselných dělitelů každého čísla. Pak vynásobte každé prvočíslo (faktor) nejvíce kolikrát se vyskytuje v kterémkoliv čísle. Pokud se stejný faktor vyskytne vícekrát v obou číslech, vynásobíte tento faktor největším počtem výskytů.

Pro tři nebo více čísel postupujte obdobně, vynásobte největší nalezené společné mocniny prvočíselných faktorů daných čísel

Viz také dělitelé čísel 3, 4, 12.

Příklady na NSNslovní úlohy - více »