Rovnoramenný trojúhelník kalkulačka (a,b) - výsledek

Prosím zadejte dvě vlastnosti rovnoramenného trojúhelníku

Znám symboly: a, b, v, S, o, A, B, C, r, R

Zadané strana a a b.

Ostroúhlý rovnoramenný trojúhelník.

Strany: a = 142   b = 142   c = 190

Obsah trojúhelníku: S = 10026.43987995
Obvod trojúhelníku: o = 474
Semiperimeter (poloobvod): s = 237

Úhel ∠ A = α = 48.00989830931° = 48°32″ = 0.83879148255 rad
Úhel ∠ B = β = 48.00989830931° = 48°32″ = 0.83879148255 rad
Úhel ∠ C = γ = 83.98220338138° = 83°58'55″ = 1.46657630026 rad

Výška trojúhelníku: va = 141.217744788
Výška trojúhelníku: vb = 141.217744788
Výška trojúhelníku: vc = 105.5411461047

Těžnice: ta = 151.9577230825
Těžnice: tb = 151.9577230825
Těžnice: tc = 105.5411461047

Poloměr vepsané kružnice: r = 42.3065648943
Poloměr opsané kružnice: R = 95.52664395618

Souřadnice vrcholů: A[190; 0] B[0; 0] C[95; 105.5411461047]
Těžiště: T[95; 35.18804870158]
Souřadnice středu kružnice opsané: U[95; 10.01550214855]
Souřadnice středu vepsané kružnice: I[95; 42.3065648943]

Vnější úhly trojúhelníku:
∠ A' = α' = 131.9911016907° = 131°59'28″ = 0.83879148255 rad
∠ B' = β' = 131.9911016907° = 131°59'28″ = 0.83879148255 rad
∠ C' = γ' = 96.01879661862° = 96°1'5″ = 1.46657630026 rad

Vypočítat jiný trojúhelník