Sportovní klub

Sportovní klub pořizoval nové vybavení. Nakoupil tři stejné fotbalové míče a pět stejných volejbalových míčů. Celkem za míče utratil 4480 Kč, přičemž fotbalový míč byl o 320 Kč dražší než volejbalový. Určete, kolik by sportovní klub zaplatil, pokud by nakoupil čtyři fotbalové a sedm volejbalových míčů.

Správná odpověď:

x =  6120 Kc

Postup správného řešení:

3f+5v=4480 f=320+v  3 f+5 v=4480 f=320+v  3f+5v=4480 fv=320  Rˇaˊdek231 Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 3f+5v=4480 2,67v=1173,33  v=2,666666671173,33333333=440 f=344805v=344805 440=760  f=760 v=440  x=4 f+7 v=4 760+7 440=6120 KcNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: