Směrnice

Vypočítejte sklon přímky, která prochází body [-84, 41] a [-76, -32].

Správná odpověď:

k =  -9,13

Postup správného řešení:

k=ΔxΔy=x1x0y1y0 k=76+843241=9,13Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: