Ořechy

Milena nasbírala do košíku poslední spadlé ořechy a zavolala na partu kluků, ať se o ně podělí. Dala si ale podmínku: první si vezme 1 ořech a desetinu zbytku, druhý si vezme 2 ořechy a desetinu nového zbytku, třetí si vezme 3 ořechy a desetinu dalšího zbytku a tak dále. Takto se podařilo rozebrat všechny ořechy a přitom každý dostal stejně.

Určete, kolik Milena nasbírala ořechů a kolik se o ně dělilo chlapců.

Správná odpověď:

orechů:  81
chlapců:  9

Postup správného řešení:

Program in PHP:
for($o=2;$o<1000; $o++)
{
  $oo = $o;
  $ch = 1;

  $stack = array();
  do
  {
    $d = $ch + ($oo-$ch)/10;
    if($d != (int)$d)
    {
      continue(2);
    }
    $oo -= $d;
    $ch++;
    $stack[] = $d;
  }while($oo>0);

  if($oo==0)
  {
    echo "nuts=$o boys=$ch";
    print_r($stack);
    exit;
  }
}
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: