Výtah

V domech s větším počtem pater se používají výtahy. Pro dopravu osob se nejčastěji používá trakční výtah s protizávažím. V horní části šachty je strojovna s motorem. Kabina výtahu je zavěšena na laně, které je nahoře vedeno přes dvě kladky k protizávaží.

Uvažuj výtah s povoleným zatížením Mmax = 300 kg, hmotností kabiny mk = 500 kg a hmotností protizávaží mz = 650 kg. Kabina se pohybuje rychlostí
v0 = 1,2 m/s. Celková účinnost soustavy k = 75%.

a) Vysvětli, co ovlivňuje účinnost soustavy a proč se používá protizávaží.

b) Urči příkon P1 motoru výtahu, pokud si obyvatelé přivolají prázdnou kabinu z horního patra a ta se pohybuje dolů rychlostí v0.
c) Urči příkon P2 motoru výtahu, pokud se skupina obyvatel s celkovou hmotností M = 250 kg dopravuje rychlostí v0 směrem nahoru.

Ve kterém z uvedených případů b), c) je potřebný větší příkon?
Gravitační konstanta g = 10 N/kg.

Správná odpověď:

P1 =  2,4 kW
P2 =  1,6 kW

Postup správného řešení:

P1=mkmzgv075100 P1=500650101,275100=2,4 kW
P2=mk+Mmzgv075100 P2=500+250650101,275100=1,6 kW P1>P2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Viky
kilowattů? To asi ne. :-)

Matematik
no veru, to by byly radovo megawatty, upravili jsme to...

Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: